Nagon bruten hennes huvudpoanger befinner si att dagens relationer blivit allting mer flyktiga

Denna inbegriper bland ovrigt smink- samt skonhetsbranchen, reklambranchen, medieindustrin samt porrbranchen saso samtlig omsatter miljarder igenom att sexualisera och kommersialisera saken da kvinnliga kroppen. Sjalva iden ifall sexighet bygger villi konsumtion. ”Den sexuella dragningskraften”, skriver Illouz, ”skapas performativt vi konsumtionsobjekt sam konsumtionsbeteenden, vilket astadkomme saken dar till en ekonomiskt foreteelse: via fysisk aktivitet, mode, kosmetika, medicinska och farmaceutiska produkter forvandlar saken da kroppen at nagon omrade sasom befinner si planerad att konsumeras visuellt saso ett sa sasom definieras bruten sin potential att uppliva sexuellt begar”. Sexighet promenera tillsamman andra glosa inte att dela fran forbruknin. Konsumtionssfaren befinner si inom sin tur kraftfull erotiserad – tank blott kungen all produkter som marknadsfors med bilder pa nakna kvinnokroppar.

Illouz skyndar fram, vilket skanker en slaende vidd

Illouz later sin analys fran saken da skopiska kapitalismen nudda Marx tolknin av varuformen och arbetet som vardeskapande process i Kapitalets forsta liga. Utnyttjandet av saken dar sexualiserade kvinnokroppen i den skopiska kapitalismen beskrivs som en expolateringsforhallande i Marx bemarkelse, darborta man och kvinns bestar par antagonistiska klasser och mannen extraherar varde utav kvinnornas kroppar ino liknelse med kapitalistens extraherande fran nytta klocka arbetarens lekamen. Narvarande driver Illouz sitt tankegang pro fjarran. Relationen mellan konen ager odl vitt jag forstar nagon absolut annan dynamik ann saken dar mellan arbetare och kapitalist, men eftersom Illouz icke forklarar sin metafo narmare befinner si det komplicerat att kanna till hurda viktig saken dar ar pro hennes resonemang.

Det ha kan forete saso nago randanmarking men speglar en storre besvar med boken, allts dess spretighet

praglade utav saken dar tillfalliga forbindelsens och konsumtionens foljdriktighet. Detta styrks itu do folk som intervjuas, skad dessa forefaller icke finnas ekonomiskt beroende av avta partners sam age inga alternativt vuxna avkomma.

Det https://lovingwomen.org/sv/heta-och-sexiga-ryska-kvinnor/ finns ytterligare bryderi och oklarheter tillsamman Illouz tankegang. Ino boken forekommer insprangda intervjuer som forfattaren genomfort i ett langa storstader tillsamman hanar samt kvinns ino annorlunda aldrar. Dessa personer ar ick, sasom i pa grund av astadkomme karlek smart enkom straighta, a andra sidan befinner si alla akademiker, chefer alternativt motsvarande och utgor en tydligt urbant medelklasskikt. Detta befinner sig nagon utav bokens stora brist, ej blott ur ett representationsperspektiv – all grupper behover ej inkluderas ino analysen forut att bega den galland – men inom dett fallet gor ointresset forut arbetarklassen sam rurala miljoer att Illouz teser blir mindre vederhaftiga.

Nagon fran hennes huvudpoanger befinner sig att dagens relationer blivit allt mer flyktiga, praglade utav saken da tillfalliga forbindelsens samt konsumtionens logik. Det har styrks utav do folk som intervjuas, skada dessa forefaller icke besta ekonomiskt beroende av forsvinna partners och age inga alternativt vuxna barnunge. Flertal bruten de sasom intervjuas ger talesatt sta vikten bruten sexuell sjalvbestammande sam autonomi, nagon standpunkt sasom Illouz menar praglar samhallet ino grandiost.

Skada befinner sig dessa perfek jamstalld starka samt viktiga inom arbetarklassen, darbort det ekonomiska beroendet av partnern vanligtvis befinner sig grandios? Hurdan tittar det ut sta den sasom saknar ekonomiska forutsattningar att separation upp a ett forhalland? Praglas relationerna i arbetarklassen fran ett storre matt itu forutsagbarhet samt hallbarhet alternativt befinner si de tvartom annu mer osakra i en reflektering fran prekariseringen fran arbetslivet som ju drabbat arbetarklassen hardast? Titta karlekslivets forutsattningar samt problem identiska ut kungen landsbyden sasom i storstaden eller paverkas dom exempelvis bruten avflyttning eller do begransade mojligheterna at anonymitet?

Hon visar hurda kapitalismen trangt in ino ”den privata sfaren” sam hurdan dess foljdriktighe darmed strukturerar icke enbart vara utsida inte med samt portal oljud.

Jag age inga svar gallande de fragorna skad det befinner si forvanande att Illouz avstar fran att ens nudda do. Det befinner si oklart ifall hon anser att sexualmoralen och synen pa karlek och parforhallanden befinner si densamma oavsett klassposition. Parallellt tillsamman det forandring Illouz beskriver finns ocksa nagon i boken okommenterad affar i motsatt hall: e varnande bruten hemmet, familjen och aktenskapet ocksa bland unga personer. Kvinnliga bloggare med skarp pa klassiska husmorssysslor sasom kokkons samt heminredning inneha hundratusentals lasare samt konservativa politiska rorelser har sasom kand mobiliserat kring fragor om konsroller, homofobi och familjevarderingar i Europa och varlden de senaste decennierna.